KİŞİSEL BİLGİLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

e-mail: akyuksel@balikesir.edu.tr  alikamil1980@gmail.com

Telefon: 0(266) 6121194 – 5402

Adres: Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 10145 Çağış / BALIKESİR

Araştırma alanları: Paleotektonik, Mikrotektonik

ÖĞRENİM BİLGİLERİ

DERECE ÜNİVERSİTE YIL
Doktora Balıkesir Üniversitesi 2008-2013
Yüksek Lisans Balıkesir Üniversitesi 2003-2006
Lisans Cumhuriyet Üniversitesi 1999-2003

YAYINLAR – BİLDİRİLER

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  • Yüksel, A. K., Güngör, T., ve Kılıç, A. M., 2014. Kuzeybatı Anadolu’daki Ofiyolit Tabanı Metamorfik Kayaçlarından Yeni Bulgular (Gediz-Kütahya). Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt 57, Sayı 2, 19-34.
  • Yüksel, A. K. ve Çona, A., 2014. Rahmanlar Aglomerası’na (Yağcılı/Manisa) ait ince taneli malzemelerin jeoteknik özellikleri ve düzenli katı atık sahalarında kullanılabilirliği. BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 16(1) 14-26.
  • Yüksel, A. K. ve Çona, A., 2014. Çağış köyü (Balıkesir) ince taneli zeminlerinin jeoteknik özellikleri ve katı atık sahalarında kullanılabilirliği. BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 16(2) 100-110.

ULUSLARARASI KONFERANSLARDA SUNULAN BİLDİRİLER

  • Yüksel, A. K., Güngör, T., and Kılıç A. M., 2015. Emplacement direction of the ophiolitic nappes in the Muratdağı region, northwest Turkey. The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, Prague, Czech Republic
  • Yüksel, A. K., Güngör, T., and Kılıç A. M., 2015. 40Ar/39Ar age from the sub-ophiolitic rocks of the Muratdağı Melange, northwest Turkey. The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, Prague, Czech Republic

ULUSAL KONFERANSLARDA SUNULAN BİLDİRİLER

  • Yüksel, A. K. ve KILIÇ, A. M., 2009. Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampus Alanının Jeolojik Özellikleri. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı. 13-17 Nisan 2009, Ankara.
  • Yüksel, A. K. ve Çona, A., 2015. Yağcılı Köyü (Manisa) Ve Çağış Köyü (Balıkesir) İnce Taneli Zeminlerin Düzenli Katı Atık Sahalarında Kullanılabilirliği. 16. Ulusal Kil Sempozyumu, Çanakkale
  • Yüksel, A. K., Güngör, T., ve Kılıç A. M., 2015. Murat Dağı’nın (Gediz/Kütahya) Stratigrafisi. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, Rize.

PROJE VE TEZLER

  • Muratdağı Melanjı’nın Jeodinamik özellikleri. BAÜ BAP, 2011/59, (2011-2013)
  • Hisaralan (Bigadiç, Balıkesir) Jeotermal Alanındaki Traverten Oluşumları ve Sıcak Sular Üzerinde Sedimantolojik, Petrografik ve Jeokimyasal İncelemeler. TÜBİTAK, ÇAYDAG 115Y141, Araştırmacı (2015-2017)

DERSLER

YIL KODU DERSİN ADI SEVİYE
2015 JEO 2101 YAPISAL JEOLOJİ Lisans
2015 JMT 210X DOĞAL AFETLER VE İNSAN Lisans
2015 JEO 3105 JEOLOJİK HARİTALAR Lisans
2016 JEO 2203 FOTOJEOLOJİ VE UZK. ALG. Lisans
2016 JSE 324X DEPREM JEOLOJİSİ Lisans
2016 JSE 423X NEOTEKTONİK Lisans