KİŞİSEL BİLGİLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

e-mail: gokhanb@balikesir.edu.tr

Telefon: 0(266) 6121194 – 4012

Adres: Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 10145 Çağış / BALIKESİR

Araştırma alanları: Petroloji, jeokimya, manto evrimi.

ÖĞRENİM BİLGİLERİ

DERECE ÜNİVERSİTE YIL
Doktora Balıkesir Üniversitesi 2008-2013
Yüksek Lisans ODTÜ-Balıkesir Üniversitesi 2005-2008
Lisans Ankara Üniversitesi 1995-1999 

YAYINLAR- BİLDİRİLER

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYILANAN MAKALELER

 • Büyükkahraman, G., & Çoban, F., 2013. Mineralogical – geochemical characteristics and genetic implication of Gumeli (Ivrindi, Balikesir) talc occurrences in the Karakaya complex (NW Turkey). European Scientific Journal, 9(33) 123-135.
 • Büyükkahraman, G., & Çoban, F., 2013. Bozaniç (Sarıcakaya-Mihalgazi, Eskişehir) volkaniti lavlarının petrografik özellikleri. BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi, 15(2) 80-94.
 1. BİLDİRİLER
 • Büyükkahraman, G., Hudak, M., Furman, T., 2015. Mineralogy, geochemistry and petrogenesis of lamprophyres from Central Sakarya Region (NW Anatolia, Turkey). 25. Uluslararası Goldschmidt Konferansı, 16-21 Ağustos 2015, Prag, Çek Cumhuriyeti.
 • Çoban, F., Büyükkahraman, G., Bircan, C., 2012. Sinandede (Sındırgı-Balıkesir) Bölgesi Kalk-Alkalen Volkanizmasının ve İlişkili Kaolen Oluşumlarının Jeokimyasal Özellikleri. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2012,  Denizli.
 • Çoban, F., Büyükkahraman, G., Özbay, O. & Yılmaz, E., 2012. Sinandede, Danaçayır (Sındırgı-Balıkesir) Kaolen Oluşumları ile Bigadiç (Balıkesir) Bölgesi Bentonitlerinin δ18O, δ2H ve δ13C İzotopları Yardımıyla Kökensel Karşılaştırması. Ulusal Kil Sempozyumu, 19-22 Eylül 2012, Niğde.
 • Büyükkahraman, G., Çoban, F. & Aydoğan, M.S., 2009. Karakaya Kompleksi içindeki Gümeli (İvrindi, Balıkesir) Talk Oluşumlarının Mineralojik-Jeokimyasal Özellikleri ve Kökensel Yorumu (KB Türkiye). 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı. Bildiri Özleri Kitabı-II, Sayfa: 648-649, 13-17 Nisan 2009, Ankara.
  • Çoban, F., Aydoğan, M.S., Çoban, H., Büyükkahraman, G., Caran, Ş., 2009. Orta Sakarya Bölgesi (KB Anadolu)’ nden bir Kamptonit (Alkalin Lamprofir) Daykı. Türkiye Jeoloji Kurultayı. Bildiri Özleri Kitabı-II, Sayfa: 648-649, 13-17 Nisan 2009, Ankara.
  • Çoban, F., Aydoğan, M.S., Büyükkahraman, G., Kocabaş, C., 2008. Gümeli (İvrindi-Balıkesir) Talk Oluşumlarının Jeokimyasal Özellikleri – Ön Çalışma. III. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 16-18 Ekim 2008, Bursa.
  • Çoban, F., Büyükkahraman, G., Aydoğan, M.S., Kocabaş, C., Hisaralan (Sındırgı-Balıkesir) Jeotermal Enerji Potansiyelinin Bölge Jeoturizmi Açısından Önemi. Termal ve Maden Suları Konferansı Bildiriler Kitabı Sayfa: 185-189,  24-25 Nisan 2008, Afyonkarahisar.
  • Aydoğan, M.S., Çoban, F., Büyükkahraman, G., Yüksel, A.K., Karabulut, T., Güneş, İ., Bolat, E., 2008. Menderes Masifi (GB Türkiye)’den Karst-tip Metaboksitlerdeki Ferrokloritoyitlerin Mineral Kimyası. 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı. Özetler Kitabı, Sayfa: 255-256, 24-28 Mart 2008, Ankara.
  • Çoban, F., Kocabaş, C., Aydoğan, M.S., Büyükkahraman, G., Orta-Batı Anadolu Bentonit Oluşumlarının Jeolojik Özellikleri. I. Ulusal Doğal Afetler ve Yerbilimleri Sempozyumu (DAYK 2008) Bildiriler Kitabı, Sayfa : 220-224, 19-22 Mart 2008, Sakarya.

PROJE VE TEZLER

 • Balıkesir ve civarındaki Hallaçlar volkanitinin petrografisi, jeokimyası ve petrolojisi. BAÜ-BAP Projesi, Proje No: 2013/90, Araştırmacı (2013- Devam).
 • Orta Sakarya Bölgesi (Sarıcakaya-Mihalgazi, Eskişehir)’ndeki Senozoyik Volkanizmasının Petrografisi, Petrolojisi, Bölgenin Jeodinamik Evrimindeki Önemi ve Hidrotermal Alterasyon Özelliklerinin Araştırılması. TÜBITAK Projesi, Proje No: 112Y383, Proje Yürütücüsü (2013-2014).
 • Bozaniç (Sarıcakaya-Mihalgazi, Eskişehir) Eosen Volkanitlerinin Petrolojisi ve Jeodinamik Evrimi. BAÜ-Doktora Tez Projesi, Proje No: 2012/84, Araştırmacı (2012-2013).
 • Sinandede (Sındırgı-Balıkesir) Bölgesi Kaolen Oluşumlarının Mineralojik-Jeokimyasal Özellikleri ve Endüstriyel Kullanım Parametrelerinin Belirlenmesi. BAÜ-BAP Projesi, Proje No: 2010/13, Araştırmacı (2010-2012).
 • Gümeli (İvrindi-Balıkesir) Talk Oluşumlarının Mineralojik-Jeokimyasal Özellikleri ve Jenetik İncelemesi. BAÜ-Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje No: 2007/51, Araştırmacı (2007-2008).
 • Nemrut Kommagene Koruma ve Geliştirme Projesi. Kültür Bakanlığı Araştırma Projesi, Araştırmacı, (2006-2009).
 • Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Yer Alan Erbaa (Tokat) İlçesinin Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Mikrobölgelendirmesi. TÜBITAK Projesi, Proje No: 107Y068, Araştırmacı (2007-2009).

DERSLER