(Uygulamalı Jeoloji ABD Başkanı)
Balıkesir Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Çağış / Balıkesir
Telefon: (0266) 6121194 (Dahili: 5406)
Faks: (0266) 6121257
E-posta: sceryan@balikesir.edu.tr