(Bölüm Başkanı)

(Maden Yat. ve Jeokimya ABD Başkanı)
Balıkesir Üniversitesi
Mühendislik  Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Çağış / Balıkesir
Tel: (0266) 6121194 (Dahili: 4009)
Faks: (0266) 6121257
E-posta: cbolucek@balikesir.edu.tr