(Mineraloji-Petrografi ABD Başkanı)
Balıkesir Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Çağış / Balıkesir
Tel: (0266) 6121194
Faks: (0266) 6121257 (Dahili:4008)
E-posta: fcoban@balikesir.edu.tr