Balıkesir Üniversitesi
Mühendislik  Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Çağış / Balıkesir
Tel: (0266) 6121194 (Dahili: 4010)
Faks: (0266) 6121257
E-posta: atufan@balikesir.edu.tr