(Bölüm Başkan Yrd.)
Balıkesir Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Çağış / Balıkesir
Tel: (0266) 6121194 (Dahili: 4011)
Faks: (0266) 6121257
E-posta: aydogan@balikesir.edu.tr
                       selmanbaklan@hotmail.com