Balıkesir bölgesi; metalik madenler, enerji hammaddeleri, endüstriyel hammaddeler ve jeotermal enerji kaynakları bakımından oldukça zengindir. Bu kaynakların daha da geliştirilmesi ve yeni kaynakların bulunmasında Jeoloji Mühendislerine önemli görevler düşmektedir. Balıkesir bölgesinin yeraltı zenginlikleri, Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencilerine doğal bir laboratuar oluşturmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda kurulan ve 2003-2004 eğitim-öğretim yılında toplam 30 öğrenci ile eğitime başlamış olan bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri halen lisans, yüksek lisans (tezli) ve doktora düzeyinde devam etmektedir.

Genel Jeoloji, Mineraloji- Petrografi, Maden Yatakları-Jeokimya ve Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dallarının bulunduğu bölümümüzde  3 Profesör, 2 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi ve 1 Uzman bulunmakta ve yaklaşık 400 öğrenci öğrenim görmektedir.

Bölüm alt sayfaları: