Balıkesir Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2003 yılında kurulmuştur. 1982-1983 yılında, Balıkesir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Balıkesir Mühendislik Fakültesi adı altında Uludağ Üniversitesine bağlanmıştır. Öğretimde, kalite ve dinamizmi kendisine ilke edinmiş olan bölümümüz, oldukça ciddi ve güncel bir eğitim vermektedir. Bölümde (3) Prof.Dr, (3) Doç.Dr, (4) Yrd. Doç. Dr., (5) Arş. Gör. ve (1) Uzman olmak üzere toplam 16 öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölümümüzde Genel Jeoloji, Uygulamalı Jeoloji, Maden Yatakları-Jeokimya ve Mineraloji-Petrografi olmak üzere 4 Anabilim Dalı bulunmaktadır.

Seçkin ve deneyimli öğretim kadrosu, çeşitli mesleki ve bilgisayar laboratuvarları ve profesyonel kuruluşlar ve meslek odaları ile olan sağlıklı ilişkileri, öğrencilerin modern jeoloji mühendisliği mesleğine girmek ve ilerlemek için gerekli bilgi ve beceri ile donatılmasını sağlamaktadır.

Bölüm gerek lisans ve gerekse lisansüstü seviyede çağdaş mesleki eğitim sunmayı, teorik ve pratik araştırma projeleri yürütmeyi amaç edinmiştir. Bölümde Genel Jeoloji, Uygulamalı Jeoloji, Maden Yatakları-Jeokimya ve Mineraloji-Petrografi olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır.

Bölümümüz kurulduğu 2003 yılından bu yana yaklaşık olarak 500’ün üzerinde öğrenci mezun etmiştir.