Genel Jeoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN

Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KILIÇ

Yrd. Doç. Dr. Ali Kamil YÜKSEL

Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Fazlı ÇOBAN

Doç. Dr. Zafer ASLAN

Arş. Gör. Dr. Gökhan BÜYÜKKAHRAMAN

Uzm. Cüneyt BİRCAN

Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı

Prof. Dr. Cemal BÖLÜCEK

Yrd. Doç. Dr. E. Abdullah TUFAN

Yrd. Doç. Dr. M. Selman AYDOĞAN

Yrd. Doç. Dr. Muharrem AKGÜL

Arş. Gör. Dr. Burcu CİNER

Arş. Gör. Dr. Cumhur KOCABAŞ

Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Şener CERYAN

Arş.Gör.Dr. Ayşe ÖZDOĞAN DÖLÇEK

Arş. Gör. Samet BERBER